Privatumo Politika

Norint dalyvauti rekomendacijų programoje „RekomenduokIT.lt“ (toliau – Programa), būtinas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, nes Programos organizatorius tvarkys dalyvių duomenis, pateiktus pagal registracijos anketą.

INFORMACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (perskaityti prieš sprendžiant dėl sutikimo davimo):

Duomenų valdytojas: UAB „Shift4 Payments Lithuania“. Rekvizitai ir kontaktiniai duomenys: kodas 304341621, adresas A. Goštauto g. 40 A, Vilnius, tel. Nr. +370 688 35020, el. paštas [email protected] (toliau – Duomenų valdytojas).

Duomenų valdytojas gali naudoti asmens sutikimu surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais (duomenų tvarkymo tikslai):

  1. Programos vykdymo ir informavimo apie Programą tikslu;
  2. Asmens įdarbinimo tikslu;
  3. Finansinio prizo išmokėjimo tikslu.
  4. Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu;

Nurodytais tikslais tvarkome šiuos rekomenduoto asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, darbinė patirtis, savybės, talentai, kita pateikta informacija; rekomenduojančiojo asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, premijos išmokėjimui būtini duomenys.

Rekomenduoto asmens duomenis tvarkysime 5 metų nuo sutikimo dienos. Rekomenduojančiojo asmens duomenis tvarkysime rekomenduoto asmens atrankos proceso metu (jei rekomenduotas asmuo nebus įdarbintas) arba 3 metus po premijos išmokėjimo (jei rekomenduotas asmuo bus įdarbintas).

Rekomenduotas bei jį rekomendavęs asmenys bet kuriuo metu gali atšaukti savo duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo (kreipiantis į Duomenų valdytoją pagal nurodytus kontaktinius duomenis); UAB „Shift4 Payments Lithuania“, kodas 304341621, adresas A. Goštauto g. 40 A, Vilnius, tel. Nr. +370 688 35020, el. paštas [email protected].